درباره ما

  1. خانه
  2. درباره ما

کسب و کاری که دیده نشود فروشی هم نخواهد داشت. به همین دلیل، صاحبان کسب و کارها به دنبال فرصتی برای معرفی کسب و کار خود هستند. ما در سایت معرفی بهترین مشاغل کرج از فروردین ۱۳۹۸ برای حمایت از کسب و کارهای شهر کرج و استان البرز، سعی کرده ایم پلتفرمی قدرتمند ایجاد کنیم که صاحبین مشاغل با ثبت کسب و کار خود، خودشان را معرفی می‌کنند و از طرف دیگر مردم کرج راحت تر بتوانند به بهترین مشاغل و کسب و کارهای محله خودشان دسترسی داشته باشند.

فهرست